Tīrai Latvijai Traktordienā

Nu jau piecpadsmito gadu Zaļā josta savā ikdienas darbībā gādā par videi draudzīgas apziņas attīstību visā sabiedrībā, veicinot sabiedrības lomu un līdzdalību vides kvalitātes atjaunošanas un saglabāšanas procesos, vides politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī veicina izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču apsaimniekošanu un otrreiz izlietojamo resursu šķirošanas popularizēšanu.

Lai sasniegtu šos mērķus, īpaša uzmanība tiek pievērsta vides izglītībai, kuras īstenošanā Zaļā josta ik gadus iegulda lielus resursus. Viena no galvenajām mērķauditorijām, caur kuru var uzrunāt visplašāko sabiedrības loku, ir izglītības iestā­žu audzēkņi, sākot no vismazākajiem un beidzot ar augstskolu studentiem. Tādēļ nu jau trīspadsmito gadu tika rīkota kampaņa Tīrai Latvijai!, kuras ietvaros šogad audzēkņi no 553 izglītības iestādēm visa mācību gada garumā vāca makulatūru, izlietotās baterijas un darīja citus videi draudzīgus darbus. Konkursu virsuzdevums ir popularizēt Latvijas izglītības iestāžu audzēkņos izpratni par videi draudzīgas rīcības nozīmīgumu ikdienā, demonstrēt praktisko iemaņu sasniegumus resursu efektivitātes veicināšanā. Šajā kampaņā ik gadu apvienojas simtiem tūkstošu bērnu, un par šo labo darbu apjomu liecina arī sasniegtie rezultāti, kam ir tendence ik gadu pieaugt. Piemēram, šajā mācību gadā bērni kopā savāca 1228.8 t makulatūras un 34.4 t izlietoto bateriju, kas ir neatsverams ieguldījums Latvijas dabas resursu saudzēšanā un vides kvalitātes uzlabošanā.

Raugoties uz konkursu rezultātiem, Zaļā josta ir pārliecināta, ka izraudzītais ceļš, kā mainīt iedzīvotāju ieradumus ikdienā, ir pareizs. Svarīgi, ka skolā iegūtās teorētiskās zināšanas tiek pārnestas uz reālu iespēju tās īstenot dzīvē, kā arī šie rezultāti praksē apliecina, ka, veicot pat pavisam nelielas izmaiņas savos ikdienas paradumos, sākot šķirot un pārstrādei nodot otrreizējos resursus, kopīgiem spēkiem ir paveicami milzu darbi un katra ikviena paveiktais darbs kopā summējas lielos panākumos.

[ngg_images gallery_ids=”5″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Lai popularizētu šo vides ilgtspējas ideju un radītu gandarījumu par kopīgi paveikto darbu, Zaļā josta katru pavasari rīko Lielos Svētkus, kas nu jau ir ieguvuši vides festivāla statusu un raksturu. Tāpat ik gadu festivāla norisei tiek izraudzīta cita vieta, lai bērni iepazītu Latvijas daudzveidību, un tiek īpaši akcentēta kāda noteikta tematiskā ievirze. Šajā gadā vides festivāls Tīrai Latvijai! svinēja savu desmito dzimšanas dienu un notika īpaši skaistajā Latvijas maizes klēpī Tērvetē. Ciešā sadarbība ar nodibinājumu Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai deva iespēju festivāla ietvaros izzināt un aptvert Latvijas lauksaimniecības nozares daudzveidību, inovācijas un viedo lauksaimniecību praksē. Lai arī visa nākamā gada garumā bērniem būtu iespēja turpināt izzināt Latvijas lauku dižumu, Latvijas Zemnieku federācija un tās saimniecības uzņems festivāla dalībniekus savā sētās, lai caur dažādām ekskursijām, demonstrācijām un arī degustācijām bērniem dzīvē parādītu savu ikdienu, darbu un popularizētu nozari.

Zaļās jostas vides festivālu Tīrai Latvijai! Tērvetē apmeklēja vairāk nekā 5000 dalībnieku. Svētki ir īpaši orientēti uz zaļa, ilgtspējīga, dabai un cilvēkam draudzīga dzīvesveida popularizēšanu, tāpēc to ietvaros ikviena aktivitāte ir rūpīgi pārdomāta un vērsta uz šī mērķa piepildīšanu. Visas dienas garumā paralēli pasākuma centrālajai daļai ar plašu vides izglītības un atpūtas programmu dažādām vecuma grupām apmeklētājus priecēja vairāki desmiti dažādu izziņas un radošo darbnīcu, paraugdemonstrējumu un sportisku aktivitāšu, kā arī ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Lauris Reiniks, Elza Rozentāle un citi mūziķi.

Līdztekus daudzajām festivāla aktivitātēm visas dienas garumā varēja apmeklēt paralēli notiekošo ikgadējo lauksaimniecības pasākumu Traktordiena 2017. Viedā lauksaimniecība praksē, kas priecēja apmeklētājus ar bagātīgu lauksaimniecības tehnikas izstādi, sacensībām, semināriem, paraugdemonstrējumiem un citām aktivitātēm lieliem un maziem. Un, protams, tā kā šis bija svinīgs un mīļu paldies vārdu piepildīts pasākums, neiztika arī bez balvām un pārsteigumiem no Zaļā josta un tās ikgadējiem draugiem. Par īpašām dāvanām un pozitīviem pārsteigumiem gādāja AS Latvijas valsts meži, Rīgas Zooloģiskais dārzs, Līgatnes Dabas takas, AS BAO, Latvijas Dabas muzejs, mobilais operators Amigo, SIA Lāči, Šokolādes Muzejs Pūrē un Karameļu darbnīca.