Simtgades lauki ienāks pilsētā!

Mums ir tas gods būt vienam no LV100 oficiālo lielnotikumu organizatoriem!

Lauki ienāk pilsētā notiks 2018. gada 8. septembrī, pašā Rīgas centrā!

Notikums, kur tiks parādīta Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozaru nozīme valsts vēsturē un mūsdienās.

Pasākumā tiks nodrošināta lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un speciālās tehnikas un aprīkojuma demonstrācija, lauksaimniecības un pārtikas produktu pārstrādes un amatniecības arodu demonstrēšana, iepazīstināšana ar jaunākajām inovācijām minētajās nozarēs, lauksaimniecības dzīvnieku un lauku sētas modeļa  apskate, ieskats tradicionālo un inovatīvo lauksaimniecības  un pārtikas produktu daudzveidībā  un iespēja darboties radošajās darbnīcās.