Projekts “Saites ar zemi”

Projekts "Saites ar zemi"

Nodibinājums “Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” ar Baltijas–Amerikas brīvības fonda (BAFF) finansiālu atbalstu organizē ASV speciālistu vizīti un pieredzes apmaiņas braucienu Latvijā. Projekts „Saites ar zemi – atbalsts kooperācijas un informācijas un izglītības sistēmas attīstībai privātajā meža sektorā” tiks realizēts no 2015. gada 11. maija līdz 22.maijam. Pašreiz ir pieejama informācija par plānotajām aktivitātēm, detalizēta pasākumu programma būs pieejama aprīlī.

baff logoProjekta ietvaros semināri tiks organizēti sadarbībā ar Meža konsultāciju un pakalpojumu centru (MKPC), Pasaules dabas fondu (PDF) un Latvijas meža īpašnieku biedrību (LMIB). Aktivitātēs piedalīsies arī vairāki speciālisti un meža īpašnieki no Igaunijas un Lietuvas.

Vieslektori Kirks un Madelaina Deividi (Kirk un Madeline David) ir Aidoho štata meža īpašnieku neformālās izglītības speciālisti. Kirks ir ieguvis plašu pieredzi, strādājot dažādās ar mežu saistītās organizācijās – meža īpašnieku asociācijā, dabas aizsardzības pārvaldē, meža dienestā, sertifikācijas organizācijā, kā arī aktīvi darbojoties dažādās organizācijās.

Projekta galvenais uzdevums ir nodrošināt jaunas zināšanas meža īpašnieku konsultantiem un citiem speciālistiem, kas iesaistīti meža īpašnieku informēšanas, apmācību un izglītošanas darbā Baltijas valstīs. Informatīvie semināri tiek plānoti dažādām mērķa grupām un organizācijām. Pieredzes apmaiņa starp ekspertiem no ASV un Latvijas, kā arī citām Baltijas valstīm ir būtisks nosacījums privātā meža sektora attīstībai un tā apsaimniekošanas uzlabošanai.

Fonds savu projektu iesniedza BAFF Dialoga programmai 2014. gada oktobrī. Kopumā no Baltijas valstīm tika iesniegti 28 projekti, no kuriem trīs ieguva finansējumu. BAFF Dialoga programmas mērķis ir veicināt ideju un pieredzes apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV un atbalstīt savstarpējo sadarbību.