Traktordiena

Traktordiena

TRAKTORDIENA 2022 notiks 2022.gada 2.jūlijā
AS AGROFIRMA TĒRVETE laukos, Tērvetes novadā.

Traktordiena 2017 norisinājās AS Agrofirma Tērvete 26 un 27. maijā!

Traktordiena 2016 pulcē tūkstošus

28. maijā jau septīto reizi notika pasākums visiem lauksaimniecības nozares un tehnikas interesentiem, lauku un pilsētu iedzīvotājiem – Traktordiena, šoreiz akcentu liekot uz viedo lauksaimniecību praksē.

Flla_top

Nodibinājums Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai sadarbībā ar partneriem – Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un AS Agrofirma Tērvete laukā Anšķini Tērvetes pagastā uzņēma vairākus tūkstošus interesentu, kas visas dienas garumā varēja vērot pasaulē lielāko un pazīstamāko zīmolu traktoru sacensības piecās jaudas grupās un lauksaimniecības tehnikas praktiskos demonstrējumus. Izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes piedāvāja vairāk kā 90 pasākuma dalībnieki – dažādu nozaru uzņēmumi, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji, lauksaimniecības izglītības iestādes.

Sirsnība un sadarbība, rotaļas un izglītība, bizness un atpūta – it visam atradās vieta plašajos Zemgales laukos, sniedzot saulainas emocijas gan lielam, gan mazam apmeklētājam.

Traktordiena – pasākums visiem, kas mīl Latvijas lauksaimniecību!

Uz tikšanos nākamgad – Traktordienā 2017!

 

2015. gadā Traktordiena notika jau sesto gadu.

Kā ik gadu, arī šogad visi lauksaimniecības interesenti un tie, kuri vēlējās svaigā gaisā kolosālā kompānijā pavadīt dienu, aicinājām uz tradicionālo Traktordienu.

Šogad pasākums notika Bauskas novada Dāviņos, zemnieku saimniecībā Eriņi, pie Grantiņu ģimenes.

Šis gads bija pārsteigumiem pilns un ar vairākām izmaiņām, ja salīdzina ar iepriekšējiem pasākumiem – bija gan zemessardze un jaunsargi, gan dažādi tehnikas demonstrējumi.

DSC_7072

2014. gadā TRAKTORDIENA notika jau piekto gadu, pulcējot vairākus tūkstošus apmeklētāju un vairāk nekā 100 dalībnieku.

pas_Traktordiena

TRAKTORDIENA tiek rīkota, lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, apvienojot izglītību, ražošanu un praktiskos demonstrējumus lauksaimniecībā, organizētu pieredzes apmaiņu starp lauksaimniecības nozares speciālistiem, tehnikas, tehnoloģiju, pakalpojumu un preču piedāvātājiem, uzņēmējiem, zemniekiem, lauku saimniekiem, lauksaimniecības izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskā sektora dalībniekiem, visiem interesentiem un pasākuma apmeklētājiem.

TRAKTORDIENA ir īpaša ar to, ka visi tiekas vietā un vidē, kuru pārzina vislabāk, – uz lauka. Tā ir vieta darbam, atpūtai un izklaidei, sadarbības apspriešanai, jaunu zināšanu un pieredzes iegūšanai.

TRAKTORDIENĀ piedalās lauksaimniecības tehnikas uzņēmumi, kuri Latvijā ražo un pārdod lauksaimniecības tehniku, uzņēmumi, kas piedāvā ar lauksaimniecību un laukiem saistītus pakalpojumus un preces, ar lauksaimniecību saistītās valsts iestādes, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un dažādu nozaru speciālisti.

TRAKTORDIENU apmeklēt tiek aicināti visi lauksaimnieki, lauku sētu saimnieki, tehnikas un lauksaimniecības nozares interesenti, lauku un pilsētu iedzīvotāji, visu vecumu un interešu cilvēki.

Visas dienas garumā klātienē var iepazīties ar jaunākajiem lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju, pakalpojumu un preču piedāvājumiem, skatīties un just līdzi traktoru sacensībai trasē dažādās jaudas disciplīnās, vērot demonstrējumus, prezentācijas, izmēģināt spēkus veiklības braucienos, piedalīties izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs, konkursos, iepazīties ar valsts iestāžu darbu un pakalpojumiem, konsultēties un uzdot jautājumus valsts sektora un lauksaimniecības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, dažādu lauksaimniecības nozaru speciālistiem, iepazīties ar lauksaimniecības izglītības iestādēm un to mācību programmām.

 

„TRAKTORDIENA 2010” – 2010.gada 22.maijā AS „Agrofirma Tērvete” laukā „Jātnieki” Tērvetes novadā

„TRAKTORDIENA 2011” – 2011.gada 21.maijā AS „Agrofirma Tērvete” laukā „Jātnieki” Tērvetes novadā

„TRAKTORDIENA 2012”2012.gada 19.maijā SIA„Tilbe Agro”laukā„Lūši”, Lauberes pagastā, Ogres novada

„TRAKTORDIENA 2013”2013.gada 18.maijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kalnzaķi” laukā Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā

„TRAKTORDIENA 2014”2014.gada 17.maijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AGRO-KAĶENIEKI”laukā „Siljāņi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā

„TRAKTORDIENA 2015”2015.gada 16.maijā zemnieku saimniecības „ERIŅI” laukā „Spolnieki”, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā

Raksti par Traktordienu