Rekvizīti

FLLA logo

Nodibinājums „Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai”
Reģ. Nr. 40008177151
PVN Reģ. nr. LV40008177151
Juridiskā adrese:
Izstāžu komplekss Rāmava, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-1076
Biroja adrese:
Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046
 
Tālrunis: 26128855 -Rihards Krastiņš

E-pasts: flla@flla.lv, birojs@flla.lv

Mājas lapa: www.flla.lv

Banka AS Swedbank, Kods HABALV22

Konts LV85HABA0551033002252

Paraksttiesīgā persona saskaņā ar statūtiem – valdes priekšsēdētājs Rihards Krastiņš