Par mums

Nodibinājums „Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” (turpmāk – Fonds)

Dibināts 2011. gada aprīlī

Fonda misija un mērķis:

Veicināt lauku un lauksaimniecības attīstību Latvijā.

Uzlabot savstarpējo izpratni, komunikāciju un sadarbību starp valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru.

Fonda darbība vērsta uz:

 • lauksaimniecības izglītības, zinātnes un kultūras attīstību un veicināšanu;
 • sabiedrības attīstību un labklājības celšanu;
 • labdarību;
 • vides aizsardzību un lauku attīstību.

Fonda darbības virzieni:

 • izglītība;
 • zinātne;
 • ražošana.

Fonda sadarbības partneri ir:

 • ar lauksaimniecību un laukiem saistītās nevalstiskās organizācijas, nozaru asociācijas;
 • izglītības iestādes, kurās apgūst ar lauksaimniecību, laukiem un produktu pārstrādi saistītu izglītību;
 • uzņēmumi – lauksaimniecības uzņēmumi, ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, tehnikas un tehnoloģiju piegādātāji un tirgotāji, pakalpojumu sniedzēji;
 • zemnieku saimniecības;
 • valsts institūcijas;
 • pašvaldības;
 • privātpersonas.

Labākais veids kā veicināt lauku un lauksaimniecības attīstību Latvijā – apvienot visus ar laukiem un lauksaimniecību saistītos – rīkot pasākumus, iesaistīt dalībniekus un apmeklētājus, izglītot, radīt apstākļus piedalīties un līdzdarboties, iepazīt Latviju un tās laukus kā daudzveidīga darba, dzīves, attīstības un labklājības iespēju.