Konkursa Zelta lauks Latvijā 2016 uzvarētāji noskaidroti!

Ir pavadīta konkursa Zelta lauks Latvijā septītā sezona – kam veiksmīga, kam ļoti veiksmīga. Šī gada 17. novembrī notika jau par tradīciju kļuvusī visu dalībnieku un organizatoru tikšanās – Latvijas valsts svētku priekšvakarā kādā skaistā Latvijas vietā, lai būtu kopā un godinātu šī gada laureātus.

Valmieras koncertzālē pulcējās šī un iepriekšējo gadu dalībnieki un visi tie, kas iesaistīti konkursa tapšanā. Svinīgas un iedvesmojošas runas turpmākajiem darbiem sacīja LR Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, no organizatoru puses – Rihards Krastiņš, nodibinājuma Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai valdes priekšsēdētājs, un Egils Sviķis, SIA Baltic Agro pārstāvis. Pasākumā par omulību rūpējās Ingus Ulmanis un Zigfrīds Muktupāvels ar grupu Bet Bet. Oficiālā daļa tika veltīta 22 saimniecību sumināšanai, kurām labus vārdus veltīja žūrijā esošo uzņēmumu pārstāvji.
Protams, visi ar nepacietību gaidīja, kuras saimniecības ir tās labākās, kurš no 56 laukiem šogad izcēlies!

Lauku vērtēšana:
Lauku apskate veikta divas reizes sezonā.
Vērtēšanā izmantoti kritēriji – līdzīgi kā iepriekšējos gados.
Ražas paraugi tiek nosūtīti uz analīzēm Baltic Agro Saldus laboratorijā.
Ekonomiskajos aprēķinos iekļauj lietoto mēslojumu, augu aizsardzības līdzekļus, agrotehniku.
Veic bruto peļņas aprēķinu, ņemot vērā vienotu ražas pārdošanas cenu.

Ziemas kvieši
Vidējās ražas Zelta laukiem pa reģioniem:
Kurzeme                     7.44 t/ha;
Zemgale                     7.00 t/ha;
Vidzeme/Latgale      6.96 t/ha.
Ziemas kvieši kvalitātes grupās:
1. kvalitātes grupa – 1 paraugs;
2. kvalitātes grupa – 2 paraugi;
3. kvalitātes grupa – 6 paraugi;
4. kvalitātes grupa – 13 paraugi.
Proteīna saturs virs 14 % – 5 paraugos:
augstākais proteīna saturs – Vidzemē/Latgalē;
zemākais – Kurzemē.
Dīguši graudi – 7 paraugi.

Ziemas rapši
Vidējās ražas Zelta laukiem pa reģioniem:
Kurzeme                   4.32 t/ha;
Zemgale                    3.99 t/ha;
Vidzeme/Latgale     3.19 t/ha.
Eļļas saturs – 40.3 līdz 46.0 %.

Lauka pupas
Vidējās ražas Zelta laukiem pa reģioniem:
Kurzeme                  4.58 t/ha;
Zemgale                   4.58 t/ha;
Vidzeme/Latgale     4.40 t/ha.
Plankumainas pupas mazāk nekā 4 % – 5 paraugos no 16.

Nominācija Zelta kviešu lauks 2016
Kurzemē – ZS Ezergaļi
Saimnieks: Dzintars Erdmanis/lauks: Dangas
Zemgalē – ZS Liepziedi
Saimnieks: Gundars Liepa/lauks: Augšveiduļi
Uzvarētājs: Vidzemē/Latgalē – ZS Kļaviņas. Saimnieks: Aigars Daugulis/lauks: Kurmji

Nominācija Zelta rapšu lauks 2016
Zemgalē – ZS Avotiņi A.S.
Saimnieks: Ojārs Skangals/lauks: Sniķeri
Vidzemē/Latgalē – ZS Kļaviņas
Saimnieks: Aigars Daugulis/lauks: Saulītes
Uzvarētājs: Kurzemē – ZS Ezergaļi. Saimnieks: Dzintars Erdmanis/lauks: Iesalnieki

Nominācijai Zelta pupu lauks 2016 izvirzīti
Kurzemē – ZS Liepmuiža
Saimnieks: Daina Liepa/lauks: Bezdelīgas
Vidzemē/Latgalē – ZS Kotiņi
Saimnieks: Aldis Ločmelis/lauks: Smaidas
Uzvarētājs: Zemgalē – ZS Avotiņi A.S. Saimnieks: Ojārs Skangals/lauks: Mežgalnieki

Paldies konkursa organizatoriem – komisijai, kas piedalījās saimniecību vērtēšanā. Īpašu paldies sakām SIA Baltic Agro reģionālajiem pārstāvjiem par darbu sezonas garumā, kā arī nodibinājuma Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai komandai!