“Zaļā nedēļa” – veiksmīga platforma sadarbībai

Latvija būs Berlīnes starptautiskās pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādes Zaļā nedēļa partnervalsts 2015. gadā

2012. gada 20. janvārī triju Baltijas valstu zemkopības ministri (pirmajā rindā: pirmais no labās – Igaunijas Lauksaimniecības ministrs Helirs Sēders, otrā no labās – Latvijas zemkopības ministre Laimdota Straujuma, trešais no labās – Lietuvas Lauksaimniecības ministrs Kazis Starkevičs) un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvji parakstīja kopīgu deklarāciju Par godīgu Kopējo lauksaimniecības politiku visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Zaļā nedēļa 2012

Starptautiskā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstāde Zaļā nedēļa – veiksmīga platforma nozīmīgu politisku lēmumu pieņemšanai un valstu sadarbības stiprināšanai.

Vēsturiski izstāde Zaļā nedēļa Vācijā tika veidota kā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības nozaru dižošanās vieta – gadatirgus, kur izstādes dalībnieki prezentē savu un savā valstī ražoto produkciju plašai starptautiskai publikai, savukārt apmeklētājiem tiek dota iespēja labi pavadīt brīvo laiku un nobaudīt dažādus gardumus.
Pēdējos gados šai izstādei tiek piešķirts arī politisks raksturs. Tās laikā tiek organizēts Pārtikas un lauksaimniecības globālais forums, kurā tiekas nozares ministri, kā arī tiek organizēti profesionāļu semināri, paneļdiskusijas un konferences.
Kopš 2009. gada Vācijas Federālā Pārtikas un lauksaimniecības ministrija rīko lauksaimniecības ministru samitus, kuros katru gadu piedalās apmēram 70 dažādu valstu ministri un viceministri. Lai rastu risinājumus globālajiem izaicinājumiem dabas ilgtspējas, resursu trūkumu un demogrāfijas jomās, samitā arvien vairāk tiek akcentēta tieši globālās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas loma pasaulē. Izstādi ir apmeklējuši arī Vācijas prezidenti, kanclere un augstas Eiropas Komisijas amatpersonas.
Latvija savu dalību izstādē atjaunoja 2004. gadā, un kopš tā laika tajā piedalās arī zemkopības ministrs un augstas Zemkopības ministrijas amatpersonas, kā arī nevalstiskās organizācijas, izmantojot izstādi kā veiksmīgu platformu savstarpējās sadarbības veicināšanai ar citām valstīm. Ņemot vērā, ka Latvija 2015. gadā būs izstādes partnervalsts, kā arī pirmajā pusgadā prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē, savu dalību izstādē 2015. gadā plāno arī Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš.
Latvijas kopstendā un arī citu valstu kopstendos tiek organizētas oficiālas starpvalstu tikšanās, un šo sarunu laikā tiek pārrunāti pārtikas un lauksaimniecības produktu eksporta veicināšanas jautājumi un veidotas un saskaņotas kopīgas politiskās nostājas attiecībā uz Eiropas Savienības dienas kārtībā esošajiem jautājumiem.
Katru gadu tikšanās par institucionālajiem un ekonomiskās sadarbības jautājumiem notiek ar mūsu kaimiņvalstīm Baltkrieviju, Lietuvu, Igauniju, Krieviju, kā arī ar tādām valstīm kā Vācija, Gruzija, Azerbaidžāna, Ukraina un Ungārija.
2012. gada 20. janvārī triju Baltijas valstu zemkopības ministri un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvji parakstīja kopīgu deklarāciju Par godīgu Kopējo lauksaimniecības politiku visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tā apliecinot, ka izstāde ir piemērota tikšanās vieta, kur pieņemt nozīmīgus lēmumus. Tāpat arī noslēgta vienošanās ar Krievijas Lauksaimniecības ministriju par sadarbību lauksaimniecības jomā.
Mūsu pieredze šajā izstādē apliecina, ka, apvienojot izstādes praktisko sadaļu ar politisko fonu, ir iespējams gūt veiksmīgus risinājumus tālākai darbībai.

Leave a comment