2016. gadā

Konkurss “Zelta lauks Latvijā”

“Zelta lauks Latvijā” ir sezonas konkurss, kurā, iesaistot lauksaimniekus un nozares speciālistus, tiek vērtēti ziemas kviešu, ziemas rapšu un lauka pupu sējumi, kultūraugu raža un kvalitāte.

“Zelta lauks Latvijā” 2016. gadā notika jau septīto reizi.

Valmieras koncertzālē pulcējās šī un iepriekšējo gadu dalībnieki un visi tie, kas iesaistīti konkursa tapšanā. Svinīgas un iedvesmojošas runas turpmākajiem darbiem sacīja LR Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, no organizatoru puses – Rihards Krastiņš, nodibinājuma Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai valdes priekšsēdētājs, un Egils Sviķis, SIA Baltic Agro pārstāvis. Pasākumā par omulību rūpējās Ingus Ulmanis un Zigfrīds Muktupāvels ar grupu Bet Bet. Oficiālā daļa tika veltīta 22 saimniecību sumināšanai, kurām labus vārdus veltīja žūrijā esošo uzņēmumu pārstāvji.
Protams, visi ar nepacietību gaidīja, kuras saimniecības ir tās labākās, kurš no 56 laukiem šogad izcēlies!

Nominācija Zelta kviešu lauks 2016Uzvarētājs: Vidzemē/Latgalē – ZS Kļaviņas. Saimnieks: Aigars Daugulis/lauks: Kurmji

Nominācija Zelta rapšu lauks 2016Uzvarētājs: Kurzemē – ZS Ezergaļi. Saimnieks: Dzintars Erdmanis/lauks: Iesalnieki

Nominācijai Zelta pupu lauks 2016 – Uzvarētājs: Zemgalē – ZS Avotiņi A.S. Saimnieks: Ojārs Skangals/lauks: Mežgalnieki

bljamba

Konkursa mērķis: izmantojot konkursa Zelta lauks Latvijā 2009 – 2015 iegūtos rezultātus, popularizēt veiksmīgāko ziemas kviešu, ziemas rapšu un lauka pupu audzētāju pieredzi Latvijā.

Konkursā var piedalīties: saimniecības, kurās apsaimniekojamā platība ir vismaz 350 ha, bet ziemas kviešu vai ziemas rapšu konkursam Zelta lauks Latvijā 2016 izraudzītā lauka platība nav mazāka par 10 ha (lauka pupām – 7 ha), lauks atrodas piebraucamu ceļu tuvumā. Kultūraugu mēslošanas plāniem saimniecībā jābūt aprēķinātiem, pamatojoties uz augšņu analīžu datiem, kas nav vecāki par pieciem gadiem. Konkursam pieteiktajos laukos nav lietoti nelegāli iegādāti, augu aizsardzības līdzekļu reģistrā neiekļauti preparāti. Augu aizsardzības līdzekļi glabājas un tiek izmantoti atbilstoši Labas lauksaimniecības prakses noteikumiem.

Katra saimniecība konkursam piesaka vismaz divu kultūraugu laukus.

Konkursa būtība – sezonas konkurss Zelta lauks Latvijā notiek, iesaistot lauksaimniekus, nozares speciālistus, vērtējot ziemas kviešu un ziemas rapšu, no 2014. gada arī lauka pupu sējumus, kultūraugu ražu un kvalitāti, saskaņā ar rīkotāja apstiprināto nolikumu, speciālistiem apmeklējot konkursam pieteiktos laukus.

Konkursa rīkošana notiek kopā ar partneriem – lauksaimniecības uzņēmumumiem un augu aizsardzības līdzekļu ražotāju pārstāvjiem, kas piedalās dalībnieku lauku apmeklējumos saskaņā ar izstrādāto apmeklējumu laika un vietu grafiku. Lauku apmeklējumus palīdz veikt nozares speciālisti, kuri organizē dalībnieku lauku apsekojumus savā reģionā, lauku apmeklējumus ražas laikā, ražas paraugu ievākšanu no laukiem un ievākto paraugu nogādāšanu uz laboratoriju.

Konkursa laikā tiek vērtēti dalībnieku pieteiktie sējumu lauki, sējumu stāvoklis, raža, ražas kvalitāte.

Konkurss  Zelta lauks Latvijā notiek visa gada garumā – sagatavošanās gada sākumā, nolikuma, līgumu izstrāde, dalībnieku pieteikšanaš un apzināšana, komisijas un speciālistu sagatavošanas darbs, jūnijā, jūlijā, augustā notiek lauku apmeklējumi, sējumu ražas paraugu ievākšana un vērtēšana, novembrī rezultātu apkopošana un noslēguma pasākums. Konkursa vērtēšanas gaitā notiek lauku apmeklējumi. Konkursa apmeklējumi, rezultāti tiek publicēti ar lauksaimniecību saistītos izdevumos, popularizējot lauku saimniecības, sasniegumus un pieredzi.

sponsors

Zelta lauka raksti