Zelta lauks Latvijā

Konkurss Zelta lauks Latvijā 2018 meklē simtgades labākos laukus!

Lauksaimniecība izsenis ir bijusi lielākā Latvijas tautsaimniecības nozare, tāpat kā saimnieki – tie, kas veidojuši Latvijas valsti, apvienojot dabas, darba un ģimenes mīlestību. 2018. gadā, kad svinēsim valsts simtgadi, vēlamies sumināt arī labākos jeb zelta laukus un to čaklos kopējus, tāpēc aicinām saimniecības no visiem Latvijas novadiem pieteikties konkursam Zelta lauks Latvijā 2018!

Kad būs novākta šī gada raža, iesēti un saplānoti nākamās sezonas sējumi ziemas kviešu, ziemas rapšu un lauka pupu laukos, aicināsim līdz š.g. 30. septembrim aizpildīt konkursa Zelta lauks Latvijā 2018 dalībnieka anketas sākuma daļu, kas saskaņā ar konkursa nolikumu nepieciešama, lai pieteiktos konkursam, un iesūtīt anketas kopiju izdevniecībai Saimnieks LV, adrese: Mūkusalas iela 42E, Rīga, LV–1004 vai uz e-pastu: flla@flla.lv. Konkursa
Zelta lauks Latvijā 2018 dalībnieka anketu meklējiet nākamajos žurnāla Saimnieks LV numuros.
Konkursa Zelta lauks Latvijā 2018 organizēšanai izveidota Konkursa rīcības komiteja un Konkursa vērtēšanas komisija.

Konkursa rīcības komiteja:
•    Priekšsēdētājs – Egils Sviķis, SIA BALTIC AGRO.
•    Priekšsēdētāja vietnieks – Rihards Krastiņš, Nodibinājuma Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai dibinātājs.
•    Komitejas locekļi: kompāniju pārstāvji.
•    Konkursa vērtēšanas komisija: Jānis Kopmanis, Aiga Tillere, Aiva Kupfere.
•    Komisijas locekļi: konkursa rīcības komitejas locekļi.
•    Konkursa vērtēšanas komisijas darbu metodiski vada un konkursa vērtēšanas materiālus apkopo agronoms Jānis Kopmanis.

Zelta lauka raksti