Pasākumu programma

ASV ekspertu vizītes laikā no 11. līdz 22. maijam plānoti dažādi pasākumi. Detalizēta aktivitāšu programma un informācija būs pieejama aprīļa beigās Fonda un sadarbības partneru mājas lapās. Vairums no pasākumiem ir atvērti ikvienam interesentam un tajos tiks nodrošināts tulkojums.

12. maijs. Seminārs “Videi draudzīga meža īpašnieku izglītība un apmācība” Pasaules dabas fonda demo-saimniecībā “Kraukļi”, Salacgrīva. Informācija par meža īpašnieku neformālo izglītību Latvijā, ASV un Igaunijā un objektu apmeklējumi un diskusijas par meža apsaimniekošanas iespējām dabā. Seminārs notiks angļu valodā.
14. maijs. Informatīvais seminārs sadarbībā ar Latvijas meža īpašnieku biedrību Kuldīgas mākslas namā par aktualitātēm privātajā meža sektorā un meža īpašnieku organizāciju darbību Latvijā, Igaunijā un ASV. Mērķa grupa: aktīvie meža īpašnieki; meža īpašnieku organizāciju biedri.
15. un 16. maijs. Meža ABC Kuldīgā. Vieslektori būs pieejami diskusijām, kā arī darbosies vienā no meža pieturām un sniegs informāciju par nelielo meža īpašumu apsaimniekošanu un sertifikāciju ASV. Mērķa grupa: skolas, meža īpašnieki, ģimenes.
19. maijs. Seminārs Ozolniekos par meža un zemes īpašnieku apmācību sistēmu un programmām ASV sadarbībā ar Meža konsultāciju un pakalpojumu centru. Mērķa grupa: meža un zemes īpašnieku konsultanti; apmācību programmu vadītāji un izstrādātāji.
21. maijs. Seminārs meža nozares darbiniekiem un meža īpašniekiem par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Pasaules dabas fonda demo-saimniecībā “Kalna gavieši”. Mērķa grupa: meža īpašnieki; mežsaimniecības konsultanti un citi interesenti.

Ja vēlaties piedalīties kādā no pasākumiem, tikties ar ASV ekspertiem vai Jums ir cita veida jautājumi, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: lelde.vilkriste (at) inbox.lv vai zvaniet – 29105810.