Pasākumi

Starptautiskā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstāde “Zaļā nedēļa 2015” Berlīnē, Vācijā

2015. gadā Latvija ir izstādes “Zaļā nedēļa 2015” partnervalsts. Latvijas prezentēšanas un kopstenda pasūtītājs ir LR Zemkopības ministrija, organizators – nodibinājums “Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” sadarbībā ar Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un citām organizācijām.

Izstāde notiks 2015. gadā no 15. līdz 25. janvārim

Berlīnē, Vācijā.

Starptautiskās pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādes “Zaļā nedēļa 2015″ oficiālā mājaslapa

http://www.gruenewoche.de/

pas_Berline

TRAKTORDIENA

TRAKTORDIENA tiek rīkota, lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, apvienojot izglītību, ražošanu un praktiskos demonstrējumus lauksaimniecībā, organizētu pieredzes apmaiņu starp lauksaimniecības nozares speciālistiem, tehnikas, tehnoloģiju, pakalpojumu un preču piedāvātājiem, uzņēmējiem, zemniekiem, lauku saimniekiem, lauksaimniecības izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskā sektora dalībniekiem, visiem interesentiem un pasākuma apmeklētājiem.

pas_Traktordiena

 

Konkurss “Zelta lauks Latvijā”

“Zelta lauks Latvijā” ir sezonas konkurss, kurā, iesaistot lauksaimniekus un nozares speciālistus, tiek vērtēti ziemas kviešu, ziemas rapšu un lauka pupu sējumi, kultūraugu raža un kvalitāte.

pas_ZeltaLauks

Mācību diena “ARKLI – no teorijas līdz praksei” un individuālās aršanas sacensības “Uzar”

Mācību dienā “Arkli – no teorijas līdz praksei” notiek arklu demonstrējumi, individuālās aršanas sacensības “UZAR”, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu aršanas sacensības un speciālistu konsultācijas. Piedalās – uzņēmumi, arklu ražotāju pārstāvji, lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēji, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi.

pas_Arkli

Mācību diena “KOMBAINI – no teorijas līdz praksei”

Mācību diena “KOMBAINI – no teorijas līdz praksei” ir unikāls pasākums, kura laikā uz viena lauka tika pulcēti 14 dažādu ražotāju kombaini. Notika kulšanas testi un paraugdemonstrējumi. Mērķis – veikt praktiskos demonstrējumus lauksaimniecībā, organizēt pieredzes apmaiņu starp lauksaimniecības nozares speciālistiem, uzņēmējiem un interesentiem, palīdzēt lauku saimniekiem izdarīt savām vajadzībām piemērota kombaina izvēli.

pas_Kombaini