Fonda valde

Nodibinājuma “Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” valde

Valdes priekšsēdētājs – Rihards Krastiņš

Valdes locekļi – Agita Pāvule un Juris Šteiselis

 

Rihards Krastiņš

Rihards Krastiņš

 

Rihards Krastiņš

SIA „SAIMNIEKS LV” valdes loceklis

Žurnālu „Saimnieks LV” un „Dārzs un Drava” izdevējs

Biedrības „Latvijas Agronomu biedrība” biedrs

Biedrības „Latvijas lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija” valdes priekšsēdētājs (2009-2015)

Izglītība

Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības pārvaldē – LLU

Agronoms – LLU

Dārzkopis-agronoms – Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums

Apbalvojumi

Atzinības krusts par nopelniem Latvijas valsts labā (2015)

Latvijas Agronomu biedrības Ernesta Sovera balvas laureāts (2013)

ZM Atzinības raksts par augstiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā (2013)

 

Agita Pāvule

Agita Pāvule

 

Agita Pāvule

Biedrības „Latvijas Agronomu biedrība” Rīgas nodaļas pārstāve

Izglītība

Agronome – LLU

Darba pieredze:

Zemnieku un speciālistu konsultēšana

Publikācijas žurnālā „Saimnieks LV” un citos lauksaimniecības izdevumos

Grāmatu, pētījumu un publikāciju autore

Ikmēneša žurnāla „Ražība” redaktore (1989-2003)

Darbs lauksaimniecības organizācijās, Lauksaimniecības ministrijā, zinātniskās ražošanas apvienības „Latvijas agroķīmija” vadība

Specializācija:

Pētījumi lauksaimniecības ķimizācijā, augšņu agroķīmijā un uzlabošanā

Metožu pilnveidošana un ieviešana augsnes auglības palielināšanai (kaļķošana, minerālmēslu, organisko mēslu un augšanas stimulatoru lietošana)

Augšņu, augu un mēslošanas līdzekļu analīžu metodikas izstrāde

Apbalvojumi (nozīmīgākie)

Zemkopības ministrijas balva “Sējējs – 2014″ par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā

ZM Atzinības raksts par augstiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā (2013)

Triju Zvaigžņu ordeņa Bronzas goda zīmi (par nopelniem Latvijas labā (2003)

Latvijas Agronomu biedrības Goda raksts (2013)

 

Juris_Šteiselis

Juris Šteiselis

 

Juris Šteiselis

Latvijas Biškopības biedrības (LBB) padomes priekšsēdētājs

Žurnāla „Biškopis” redaktors

Viens no vadošajiem biškopības speciālistiem un pētniekiem Latvijā

SIA „Schetelig LV” direktors

Izdevuma „Praktiskais Latvietis” konsultants

Izglītība

Biškopis – Vecbebru biškopības tehnikums

Profesionālā pieredze

Dalība NBBC (Nordic – Baltic Bee council) sanāksmēs un COPA-COGECA medus darba grupā Briselē

Pasniedzējs – Biškopības tehnikums

Pieredze Norvēģijas bišu dravās un pieredzes ieviešana Latvijā

Autors grāmatām un publikācijām par biškopību

Konsultācijas dārzkopjiem par augu apputeksnēšanu un bioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem