Noskaidroti Latvijā labākie 2012. gada arāji

Lai arī termometra stabiņš un sniega kārta Vidzemē neliecināja par aršanas sacensībām piemērotiem laika apstākļiem, tas neatturēja nodibinājumu “Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” sadarbībā ar Latvijas Arāju organizāciju un Latvijas Agronomu biedrību 2012. gada 1. novembrī pulcēt interesentus pasākumā “Mācību diena ARKLI – no teorijas līdz praksei 2012” un sacensībās “UZAR 2012”, kas notika uz SIA “Lielvircava agro” lauka Jelgavas novadā.

Pasākuma mērķis – praktiskā darbībā demonstrēt 13 astoņu Latvijā pārstāvēto uzņēmumu piedāvātos arklus, interesentiem dot iespēju vērtēt sacensību un kompāniju arumus vienādos apstākļos, kā arī saņemt atbildes uz saviem jautājumiem no kompāniju pārstāvjiem un aršanas ekspertiem.

Pasākuma apmeklētāji reģistrējoties saņēma informatīvo materiālu par pārstāvēto kompāniju piedāvātajiem arkliem un to tehnisko specifikāciju, kā arī tehnisko ceļvedi, pēc kura katrs varēja sekot līdzi reālajam arumam un to novērtēt.

Neviltotu apmeklētāju un tiesnešu sajūsmu izpelnījās arāja Madara Leimarte, kas demonstrēja ne tikai graciozu un sievišķīgu traktoru, bet arī lieliskas kvalitātes arumu.

Pasākuma organizatori saka paldies visiem 10 individuālo sacensību “Uzar 2012” dalībniekiem, kuri, spītējot laika apstākļiem un mērojot krietnu attālumu līdz pasākuma norises vietai, ieradās ar saviem personīgajiem arkliem, lai demonstrētu savu prasmi un mākslu art. Sīvā konkurencē, pierādot savu profesionalitāti, uzvaras lauri un Latvijas arāja tituls 2012. gadā tiesnešu kolēģijas vērtējumā tika piešķirts Indulim Ozoliņam no Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma.

Sacensībās, kurās tika pārstāvēti Profesionālo lauksaimniecības skolu arāji – Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma pārstāvis Roberts Lācis, Viduslatgales Profesionālās vidusskolas arājs Ervīns Ieviņš, PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma arājs Edgars Grants un Saulaines profesionālās vidusskolas arājs Mārtiņš Uļģis, godalgoto pirmo vietu ieguva un labākos rezultātus uzrādīja Edgars Grants no Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma. Mācību iestāde savā īpašumā ieguva LPKS “Latraps” dāvāto balvu – jaunu 2-korpusu sporta arklu.

Organizatori no sirds un patiesi saka PALDIES lauka saimniekiem – ULDIM un KASPARAM Antīpiniem par atsaucību, pacietību un uzticēšanos pasākuma veidošanā. Tāpat PALDIES visiem, kas piedalījās pasākuma tapšanā, kas brīvprātīgi pieteicās veikt tehniskos darbus, LLU studentiem un profesionālo skolu studentiem, kas klātienē ne tikai vēroja, bet arī vērtēja visu kopējo darbu un, iespējams, nākotnē pārņems šo lielisko tradīciju – aršanas gara tālāku virzīšanu.