Latvija būs Berlīnes starptautiskās pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādes „Zaļā nedēļa” partnervalsts 2015.gadā

„Zaļā nedēļa” ir pasaules lielākā un nozīmīgākā lauksaimniecības, pārtikas un dārzkopības izstāde, kas 2015.gadā svinēs savu 80.jubileju (vairāk informācijas par izstādi).

2015. gadā arī Latvijai būs jubileja – dalības „Zaļajā nedēļā” 20. gadadiena.

Ik gadu Latvija ir rūpējusies, lai nacionālais kopstends būtu atpazīstams, pamanāms un reprezentatīvs, lai ikviens izstādes apmeklētājs mūsu stendā varētu atrast jau sen iemīļotos produktus un atklāt, ko jaunu un pārsteidzošu.

Piedaloties „Zaļajā nedēļā”, Latvija vienmēr Latvija ir gādājusi, lai mūsu nacionālais kopstends būtu atpazīstams, labi pamanāms un reprezentatīvs, lai ikviens izstādes apmeklētājs mūsu stendā varētu atrast gan iemīļotos produktus, gan arī atklāt ko jaunu un pārsteidzošu.

Katru gadu izstādē  “Zaļā nedēļa” tiek izvēlēta viena partnervalsts, lai palīdzētu izstādes organizatoriem SIA „Messe Berlin” organizēšanas procesā un iezīmētu veiksmīgu sadarbības procesu. Partnervalsts statusam bija pieteikušās vairākas kandidātvalstis, bet 2015.gadā šādu godu un izaicinājumu ieguva Latvijas valsts. Taču tas nav viegls process un ir nepieciešams īstenot vairākus priekšnosacījumus, pirms valstij var piešķirt šādu cienījamu statusu.

Līdzīgi kā citi procesi starptautiskajās attiecībās, viss sākās ar sarunu procedūru. Jau 2005.gadā, tā laika Latvijas zemkopības ministrs Mārtiņš Roze iniciēja pārrunu procesu ar Vācijas Lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministri Renāti Kīnasti un Berlīnes birģermeistaru Klaussu Voveraitu par Latvijas dalību izstādē kā izstādes partnervalsts. Turklāt tieši Mārtiņš Roze bija idejas autors par Latvijas piedalīšanos izstādē partnervalsts statusā.

Jau 2005. gadā tā laika zemkopības ministrs Mārtiņš Roze iniciēja pārrunas ar Vācijas Lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministri Renāti Kīnasti un Berlīnes birģermeistaru Klaussu Voveraitu par Latvijas dalību izstādē kā izstādes partnervalsti. Tieši Mārtiņš Roze bija autors ierosmei, ka Latvijai jākļūst par „Zaļās nedēļas” partnervalsti.

Foto: „Messe Berlin”. Bijušais zemkopības ministrs Mārtiņš Roze (attēla centrā) cienā Latvijas stenda viesus ar zaļo tēju – labs veids, kā uzsākt dialogu.

Pārrunās ar Vāciju bija nepieciešami vienoties, ka abas valstis ir ieinteresētas savstarpējā sadarbībā un turpinās sadarboties jau formāli parakstos attiecīgas vienošanās. Tādejādi 2010. gadā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Vācijas Lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministre Ilze Aignere konceptuāli vienojās ar Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andri Teikmani, ka Latvija kļūs par izstādes partnervalsti.

2005. gadā sāktais darbs ar rezultātu vainagojās 2014. gada 17.janvārī, kad toreizējā zemkopības ministre Laimdota Straujuma un „Messe Berlin” izpilddirektoru padomes priekšsēdētājs Kristians Gēke parakstīja vienošanos par Latvijas kā partnervalsts piedalīšanos 2015. gada „Zaļajā nedēļā”.

Foto: „Messe Berlin”, bijusī zemkopības ministre Laimdota Straujuma un „Messe Berlin” izpilddirektors padomes priekšsēdētājs Kristians Gēke

Latvijai kā Berlīnes „Zaļās nedēļas” partnervalstij tiks pievērsta īpaša uzmanība. Šī Latvijai būs laba iespēja turpināt iepazīstināt pasauli ar mūsu valstī ražoto pārtikas produkciju un atpūtas iespējām laukos,  demonstrēt plašai starptautiskai publikai, ka Latvija ir skaista un viesmīlīga valsts.

Latvijas kā izstādes „Zaļā nedēļa” partnervalsts vadmotīvs  ir  „Izbaudi Latviju nesteidzoties” (vāciski: Lettland – nimm dir die zeit), kas raksturo Latviju kā vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, aicinot ikvienu samazināt dzīves tempu, apstāties un izbaudīt nesteidzīgu atpūtu. Mēs vēlamies popularizēt Latviju kā valsti, kurai ir mūsdienīgas, spēcīgas un ilgtspējīgas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas nozares, kā arī daudzveidīgas tūrisma iespējas (vairāk informācijas par Latvijas tūrisma iespējām).

Zemkopības ministrija sadarbībā ar nodibinājumu ”Fonds Latvijas lauksaimniecība attīstībai”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu kopīgi organizēs Latvijas kā izstādes ”Zaļā nedēļa” partnervalsts pasākumus.

Tradicionāli partnervalsts „Zaļajā nedēļā” sevi prezentē nacionālajā kopstendā,  demonstrējot tās uzņēmumu ražoto produkciju.  Šogad Latvijas kopstendu veidos pieci tematiskie bloki:

1) „Pļavā” prezentēs un tirgos graudaugu, piena un gaļas nozaru produktus;

2) „Amatniecībā” prezentēs un tirgos Latvijas amatnieku izstrādājumus;

3) „Ēdināšanā” un „Tūrismā” notiks izstādes apmeklētāju ēdināšana, atradīsies Rīgas tūrisma attīstības birojs, Tūrisma attīstības valsts aģentūra, Latvijas Banka, Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts”, Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”, kas apmeklētājus informēs par tūrisma un atpūtas iespējām Latvijā;

4) „Pieņemšanas mājā”, „Dārzā un dravā” un „Zivju sētā” prezentēs un tirgos zivsaimniecības nozaru produktus, medu un citus produktus. Pieņemšanas mājā notiks oficiālas tikšanās amatpersonām un nozaru pārstāvjiem.

5) „Mežā” savu produkciju un pakalpojumus demonstrēs Latvijas kokrūpnieku un mežsaimnieku produkti.

Plašāka informācija par Latvijas kopstenda vizuālo koncepciju šeit.

2015. gadā izstāde „Zaļā nedēļa” notiks no 16. līdz 25. janvārim un šajā laikā izstādes apmeklētājus no daudzām pasaules valstīm varēsim  iepazīstināt ar mūsu skaisto zemi un valsti.

Mēs esam lepni par savu valsti un esam gandarīti par partnervalsts statusu. Mēs aicinām ikvienu interesentu apmeklēt Latvijas stendu Berlīnes „Zaļajā nedēļā” no 2015. gada 16. līdz 25. janvārim.

ZN-logo

Pārpublicēts no Zemkopības ministrijas mājas lapas.